Faite socio

Descargas dispoñibles

PASOS PARA SER SOCIO :

  1. Descarga o formulario dende esta páxina (en PDF  editable o Word)
  2. Enche o formulario  con todos os campos, agás os aváis que nesta primeira andaina serán cubertos pola Xunta Directiva.  Se o imprimes e cubres a man, ten conta  que a letra debe ser o máis clara e lexible posible, en maiúsculas.
  3. Asina o formulario.
  4. Remite o formulario cuberto ao correo ugpol092@gmail.com (podes facer una foto ou escanear o formulario)

Recorda que a cota da asociación foi decidida en Asemblea o 13 de xullo de 2017 e aprobada na cantidade de 24 Euros anuais.

Se tes dúbidas, podes contactar con calquera membro da asociación ou enviar a mesma ao correo de referencia.

¡Grazas por sumar!

              ¡Agora UNIR Depende de nós!